CBP form Farsi Persian


اظهارنامه ی گمرک                                                                                    فرم تایید شده

19 CFR 122.27 ، 148.12 ، 148.13، 148.110، 148.111 ، 1498، 31 CFR 5316                      OMB No.  1651-0009

 

هر مسافر یا هر شخص مسوول خانواده  به محض ورود به اولین مرز ایالات متحده ٬ باید اطلاعات زیر را ( به ازإ هر خانواده فقط یک فرم باید پر شود) ارایه دهد. واژه ی «خانواده» به صورت زیر تعریف میشود « افرادی از خانواده که در یک خانه زندگی می کنند که از طریق خونی٬ ازدواج٬ روابط سببی و یا ناتنی با هم نسبت پذیرند.

۱. نام خانوادگی

۲. نام                                                                                نام میانه:

۳. تاریخ تولد : ماه            روز           سال

۴. الف. آدرس خیابان ( نام هتل / مقصد)

ب. شهر                                                              ج: ایالت

۵. کشور صادر کننده ی پاسپورت:

۶. شماره ی پاسپورت :  

۷. کشور محل اقامت:

۸. کشورهایی که در این سفر رفته اید

یا پیش از ورود به ایالات متحده

۹. خطوط هوایی / شماره ی پرواز  یا نام کشتی

۱۰. هدف عمده ی این پرواز انجام تجارت و بیزینس می باشد                                             بلی     خیر

۱۱. من/ما اقلام زیر را به همراه آورده ام/ایم                                                       

الف. میوه٬ سبزیجات٬ گیاه٬ تخم گیاه٬ غذا٬ حشره                                                            بلی     خیر

ب. گوشت٬ حیوان٬ محصولات حیوانی مرتبط با حیات وحش                                              بلی     خیر

ج. عوامل مریضی٬ کشت سلولی٬ حلزون                                                                    بلی     خیر

د. خاک٬ یا در مزرعه / کشتزار / علفزار و چراگاه کار کرده ام                                          بلی     خیر

۱۲. من/ ما در نزدیکی بسیار با حیوانات بوده ام/ ایم                                                       بلی     خیر

( مثلا لمس کردن و سرو کارداشتن )

۱۳.من/ ما بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلارآمریکا و یا معادل آن پول یا ابزار پولی همراه دارم/ ریم             بلی    خیر

( تعریف ابزارهای پولی را در صفحه ی پشت ملاحظه نمایید)

۱۴. من / ما کالای تجاری به همراه دارم / ریم                                                              بلی    خیر

( اشیا جهت فروش٬ نمونه های تجاری که بتوان از روی آنها سفارش گرفت

یا کالاهایی که به هر نحو جزو اقلام شخصی حساب نمی شوند.)

۱۵. افراد مقیم : ارزش کل کالاها٬ مشتمل بر کالاهای تجاری که خریده ام / ایم

و یا در خارج از ایالات متحده تهیه کرده ام / ایم٬  (شامل بر هدایا برای دیگران ٬

منهای اقلامی را که پست کرده ام / ایم) و با خود به ایالات متحده می آورم / یم:                          …….. دلار

 افراد بازدید کننده: بهای اقلام مشتمل بر کالاهای تجاری که در ایالات متحده

 باقی خواهد / هند ماند:                                                                                           …….. دلار

دستورالعمل های پشت این صفحه را بخوانید. جا برای اقلامی که می بایست اظهار کنید در نظر گرفته شده است.

 

من اطلاعات مهم درج شده در ظهر این فرم را خوانده ام و اظهارنامه ام را صادقانه پر کرده ام.

امضا................... تاریخ ( سال/روز/ماه)

 

اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده ورود شما را خوش آمد میگوید.

اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده مسوول حفظ ایالات متحده در برابر ورود غیر قانونی کالاهای ممنوعه می باشد. به افسران اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده اجازه پرسیدن و بازرسی از شما و وسایل شخصی شما داده شده است. اگر شما یکی از مسافرانی هستید که برای بازرسی انتخاب شدید٬ با شما مودبانه ٬ حرفه ای و موقرانه برخورد خواهد شد. سرپرستها ی اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده ورود و نمایندگان سازمان ارایه ی خدمات به مسافرین آماده ی پاسخگویی به سوالات شما هستند. برگه ها ی اظهار نظر برای تشویق و یا دریافت پیشنهادات شما بدین منظور تهیه شده اند.

اطلاعات مهم

افراد مقیم - تمام کالاهای را که در خارج از ایالات متحده تهیه کرده اید و به ایالات متحده می آورید در گمرک اظهار کنید.

افراد بازدید کننده( غیر مقیم ) - لطفا ارزش کالاهایی که در ایالات متحده باقی خواهد / هند ماند را در گمرک اظهار نمایید.   

تمام کالاها و اشیا را در این اظهارنامه اظهار کنید و ارزش آنها را به دلار آمریکا بنویسید. در مورد هدایا و سوغاتی لطفا ارزش خرده فروشی آنها را قید نمایید.

گمرکی- افسران  اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده مقدار و میزان گمرکی را تعیین می کنند. افراد مقیم ایالات متحده ی آمریکا معمولا از سقف معافی گمرکی تا ۸۰۰ دلار برای کالاهایی که به همراه دارند برخوردارند.  باز دیدکنندگان از سقف معافی گمرکی تا ۱۰۰ دلار برخوردارند. گمرکی بر اساس نرخ جاری وارد بر اولین ۱۰۰۰ دلار بیشتر از سقف تعیین شده برای معافی٬ تعیین میشود.

محصولات کشاورزی و مرتبط با حیات وحش- برای جلوگیری از ورود آفات گیاهی و نباتی و حیات وحش ممنوعه٬ موارد مذکور در زیر شامل محدودیت میباشد / شند: میوه جات٬ سبزیجات٬ گیاهان و نباتات٬ محصولات گیاهی و نباتی٬ خاک٬ گوشت٬ محصولات گوشتی٬ انواع پرنده٬ حلزون٬ و دیگر حیوانات و همچنین انواع محصولات حیوانی. کوتاهی در اظهار اقلام این چنینی به افسران اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده / و یا متخصص کشاورزی اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده / ویا افسربازرسی حیات وحش و آبزیان میتواند باعث جریمه شدن و مصادره شدن آن کالاها و اقلام شود.

کالاها و اقلامی که مصرف آنها تحت کنترل میباشد٬ اقلام غیر اخلاقی٬ و مواد حاوی هرگونه سم معمولا ممنوع الورود میباشند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حمل پول و یا ابزار پولی٬ فارغ از مقدار و حجم٬ غیر قانونی است. به هر حال چناچه بیش از ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا ( به تنهایی و یا تجمیع آن با ارزهای دیگر ) به ایالات متحده می آورید و یا خارج می نمایید٬ مطابق قانون می بایست فرم FinCEN105  ( که همان فرم سابق ۴۷۹۰ گمرک میباشد ) را پرنموده و به اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده ی آمریکا تحویل نمایید. ابزار پولی شامل سکه٬ پول٬ چک مسافرتی و ابزار حامل مانند چک های شخصی و یا چک های عهده ی بانکی٬ اوراق بهادار و سفته می باشد. حتی اگر از کس دیگری بخواهید پول و یا ابزار پولی را برای شما جابه جا کند٬ می بایست فرم FinCEN105  را پر کرده و به اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده تحویل دهید. کوتاهی در گزارش نمودن کل مبلغ ممکن است منجر به مصادره کل پول و یا ابزار پولی گردد و ممکن است به انجام / پرداخت جریمه های مدنی و/یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن شود. صفحه ی پشت این برگ را پس از اطلاع از مفاد مهم فوق الذکر و پر کردن صادقانه ی این اظهار نامه٬ امضا نمایید.

شرح اقلام                                                                      ارزش                        فقط برای استفاده ی CBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     جمع کل

قانون کاهش کاغذبازی: هیچ سازمان دولتی نمی تواند مبادرت به دریافت اطلاعات کند و یا از حامیان این امر باشد وهیچ شخصی ملزوم به ارایه اطلاعات نمی باشد٬ مگر اینکه شماره ی کنترل OMB بر روی آن درج شده باشد. شماره ی کنترل برای دریافت این اطلاعات ۰۰۰۹-۱۶۵۱ می باشد. زمان تخمینی لازم برای پر کردن این اظهارنامه ۴ دقیقه می باشد. پاسخ دادن به این فرم الزامی است. چنانچه نظری در ارتباط با میزان تحمیلی بودن این فرم دارید٬ می توانید مراتب را به صورت کتبی به واحد قانونگذاری و قوانین اداره کنترل گمرک و مرزهای ایالات متحده به آدرس مذکور در ذیل اعلام نمایید:

90 K Street, NE, 10th Floor, Washington, DC 20229


Ċ
Fereydoon Bazadeh Khorramshahi,
Mar 14, 2017, 4:36 PM
Ċ
Fereydoon Bazadeh Khorramshahi,
Mar 14, 2017, 4:36 PM
ĉ
Fereydoon Bazadeh Khorramshahi,
Mar 14, 2017, 4:36 PM
Comments